hlavička stránky

HPC workshop

Workshop se uskuteční v sobotu 4. října v místnosti 107.

Nvidia

Národní gridová infrastruktura MetaCentrum

10:00 – 10:50

RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D. (Metacentrum, Brno)

Přednáška představí výpočetní a úložné služby národní gridové infrastruktury -- unikátní platformy, založené na operačním systému Linux, umožňující realizaci extrémně náročných výpočetních úloh či práci s velkoobjemovými daty.

Bull Center for Excellence in Parallel Programming

11:00 – 11:50

Ing. Josef Dvořáček (Bull ČR, Praha)

Přednáška představení služby v oblasti akcelerace výpočtů pro akademickou sféru.

Národní superpočítačové centrum

12:00 – 12:50

Bc. Lumír Balhar (it4i, Ostrava)

Ve svém příspěvku představím základní stavební kameny Národního superpočítačového centra IT4Innovations, superpočítač Anselm, jeho vybavení, využití, výsledky a budoucnost.

Pauza na oběd

13:00 – 14:00

Zpracování obrazu na GPGPU

14:00 – 14:50

Ing. Jan Buriánek (ČVUT FIT, Praha)

Jakmile si odborná veřejnost „všimla“, že vedle standardního CPU se v počítači nachází neuvěřitelná výpočetní síla v podobě grafického koprocesoru, tj. GPU, začala revoluce v oblasti výpočtů a vztahu ke grafice obecně. GPU akcelerace se stala praktiky naprostou nutností každé pokročilejší grafické aplikace, ale nově i výpočetně náročných úloh z oblasti vědy. Na prezentaci ukážeme základní principy GPU akcelerace a přístupu, bude ukázán současný stav ilustrovaný na příkladech aplikací a dojde i na diskusi budoucích trendů v tomto oboru. Řečník je odborníkem na 3D technologii a GPU obecně, je autorem stovek populárně naučných článků pro různá média a je podepsán i pod řadou odborných, vědeckých publikací v oboru.

Heterogenní výpočetní systémy nové generace

15:00 – 15:50

Ing. Jiří Khun (ČVUT FIT, Praha) a Ing. Ivan Šimeček, Ph.D. (ČVUT FIT, Praha)

Přednáška posluchače seznámí s principy heterogenních systémů a heterogenních výpočtů za současného použití CPU a GPU výpočetních zdrojů. Bude představena Heterogenní systémová architektura (HSA) od společnosti AMD a první reálný heterogenní systém nové generace (AMD APU Kaveri). Dále bude prezentována případová studie vhodná pro řešení za pomoci heterogenních výpočtů.

Organizátoři HPC workshopu

Zdeněk Konfršt, Ivan Šimeček

Ročník 2013

1. Úvod (10') 10:00 - 10:10

 • představení workshopu
 • proč je GPU & HPC workshop na Linux days?
 • představení programu

2. GPU: hardware (50') 10:10 - 11:00

 • NVIDIA (architektury)
 • NVIDIA (technologické řady)
 • AMD (ATI Radeon)
 • Intel (Xeon Phi)

Přestávka 11:00 - 11:10

3. GPU: software a programování (50') 11:10 - 12:00

GPU a Linux

 • OpenCL
 • CUDA
 • srovnání OpenCL and CUDA
 • Knihovny pro GPU
 • Matematický software

Přestávka oběd 12:00 - 12:30

4. GPU: komerce, věda a výzkum (50') 12:30 - 13:20

využití GPU na Linuxu

 • počítačové hry
 • komerční „case study“
 • GPU jako součást superpočítačů
 • věda a výzkum na ČVUT

Prednasejici:

 • Ivan Šimeček
 • Jan Buriánek
 • Jiří Khun
 • Zdeněk Konfršt